Stora möjligheter för barn att få personlig assistans efter lagändring

Fler barn ska få assistans, med fler timmar per vecka och längre ner i åldrarna.

Den 1 januari 2023 infördes en lagändring som ger ökade möjligheter att få personlig assistans, särskilt för barn upp till 18 år. Många fler barn förväntas få kommunalt beslutad assistans, en ökning som uppskattas till hela 50 procent, och hos Försäkringskassan bedömer man att ytterligare 400 barn ska beviljas assistansersättning med de nya reglerna.

Men inte bara antalet barn som får rätt till personlig assistans kommer att öka, utan även storleken på besluten, dvs antalet assistanstimmar per vecka.

Den bedömning som gjorts är att barn med nya kommunbeslut i genomsnitt kommer att få 56 timmars assistans per vecka. När det gäller Försäkringskassebeslut tror regeringen att små barn i åldrarna 0-6 år som redan har assistansersättning och får ett nytt beslut kommer att beviljas i snitt 11 timmar mer per vecka. Statistik från Försäkringskassan visar att barn mellan 0 och 18 år i genomsnitt hade 109 timmars assistans per vecka innan lagändringen.

Med lagändringen införs också en schablon för hur stort timavdrag som ska göras för ett normalt föräldraansvar. Detta föräldraavdrag bedöms alltså inte längre individuellt, utan blir olika stort beroende på barnets ålder. Från 12 timmar/dygn (spädbarn 0-1 år) med en nedtrappning till tre timmar/dygn (1-6 år), sedan två timmar/dygn (7-11 år), och slutligen till en timma/dygn för 12 till 17-åringar.

Varmt välkomna att kontakta oss om du har fler frågor kring personlig assistans för barn och unga.

Ring kundlinjen: 072-050 65 64 eller skicka ett mejl till: hej@barnassistans.se

Kontakta Barn och ungdomsassistans idag!

Vi såg ett behov av roliga och utvecklande aktiviteter för barn med funktionshinder, att kunna resa på semester, sova borta, leva kolloliv och träffa nya vänner. Att få känna gemenskap och ha riktigt kul tillsammans, och där hela familjen är välkommen men också bästa kompisen och grannens barn.

Därför startade vi Barnassistans. Vi är en assistansanordnare som sätter barnperspektivet i centrum och erbjuder en trygg och glädjefylld assistans över hela landet.

Vi har alltid något skoj på gång och alla är välkomna till oss!

Vi gillar äventyr och bus, både i vardagen och under helger och lov. Självklart är våra aktiviteter anpassade så att alla kan vara med.

Att leva med assistans i familjen är speciellt, och det berör alla familjens medlemmar. Vi utbildar våra personliga assistenter i bemötande, och vi är noga med att assistenterna ska gå våra grundutbildningar samt att de ska erbjudas kompetenshöjning varje år. Våra kollon och resor är mötesplatser inte bara för våra barn och ungdomar utan även för våra assistenter. För våra barn med funktionshinder är det viktigt att träffa andra som också är i behov av assistenter, det gör det mycket lättare att acceptera den egna situationen.

Varmt välkomna till oss på Barn och ungdomsassistans!

  • Barn och ungdomsassistans

    072-050 65 64