Barnperspektivet inom LSS

Barn- och ungdomsassistans Friends Club arbetar med personlig assistans för barn och ungdomar.

Barnperspektivet inom LSS kan sammanfattas så här:

 • Regler om barnets bästa
  När åtgärder enligt LSS rör barn ska barnets bästa alltid beaktas.
 • Barns rätt att komma till tals
  När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
 • Utveckling och spridning av metoder
  Metoder ska utvecklas och spridas för att även barn hos vilka funktionsnedsättningen ställer särskilda krav på kompetens hos den som ska tala med barnet, kan komma till tals. En sådan kunskap ska vara ett kvalitetskrav i LSS-verksamhet.
 • Obligatorisk registerkontroll
  En förstärkning av barnperspektivet är införandet av en obligatorisk registerkontroll av den som ska anställas i LSS-verksamhet för barn. En av de bärande tankarna i Barnkonventionen är barnets rätt till skydd mot övergrepp och utnyttjande av varje slag.
 • Barnperspektiv står i korthet för:
  Barnperspektivet innebär att alltid sätta barnet i fokus. Begreppet har utvecklats i samband med arbetet att praktiskt tillämpa barnkonventionens bestämmelser och visioner. “Begreppet perspektiv betyder synvinkel. I detta sammanhang kan det betyda att se olika beslutsalternativ ur barnets synvinkel, att se med barns ögon. Det handlar om att försöka ta reda på hur barn uppfattar och upplever sin situation och eventuella förändringar. Det räcker alltså inte med att man gör någonting som man som vuxen anser vara till barnets bästa”. Barnperspektivet innefattar förmåga att identifiera sig med barnets situation. Barnet själv kan inte ”ha ett barnperspektiv”, det lever i barn-perspektivet. Därför är det vuxna (ofta beslutsfattare) som ska försöka se ”med barnets ögon” på hur olika beslut uppfattas av barnet själv och att betrakta barnet som expert på dess egen situation.

Kontakta Barn och ungdomsassistans idag!

Vi såg ett behov av roliga och utvecklande aktiviteter för barn med funktionshinder, att kunna resa på semester, sova borta, leva kolloliv och träffa nya vänner. Att få känna gemenskap och ha riktigt kul tillsammans, och där hela familjen är välkommen men också bästa kompisen och grannens barn.

Därför startade vi Barnassistans. Vi är en assistansanordnare som sätter barnperspektivet i centrum och erbjuder en trygg och glädjefylld assistans över hela landet.

Vi har alltid något skoj på gång och alla är välkomna till oss!

Vi gillar äventyr och bus, både i vardagen och under helger och lov. Självklart är våra aktiviteter anpassade så att alla kan vara med.

Att leva med assistans i familjen är speciellt, och det berör alla familjens medlemmar. Vi utbildar våra personliga assistenter i bemötande, och vi är noga med att assistenterna ska gå våra grundutbildningar samt att de ska erbjudas kompetenshöjning varje år. Våra kollon och resor är mötesplatser inte bara för våra barn och ungdomar utan även för våra assistenter. För våra barn med funktionshinder är det viktigt att träffa andra som också är i behov av assistenter, det gör det mycket lättare att acceptera den egna situationen.

Varmt välkomna till oss på Barn och ungdomsassistans!

 • Barn och ungdomsassistans

  072-050 65 64